[:et]Suureks lauldud luule[:]

[:et]

Raamatunäitus "Suureks lauldud luule" Raamatunäitus "Suureks lauldud luule"9. veebruarist 30. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Suureks laul­dud luu­le”.

Näi­tu­sel on väl­jas pal­ju­de­le eest­las­te­le olu­li­seks ja arm­saks saa­nud luu­le, mis vii­sis­ta­tu­na on tut­ta­vaks saa­nud ka nei­le, kel luu­le­ga tihe­da­mat otse­kok­ku­puu­det ei ole.

[:]