[:et]Soome-ugri rahvastest — keelest ja meelest[:]

[:et]

Plakat üritusele "Soome-ugri rahvastest - keelest ja meelest"16. veebruaril kell 11.00 Jäne­da los­sis “Soo­me-ugri rah­vas­test — kee­lest ja mee­lest”.

Näi­tu­se “Vee­lin­nu­rah­vas” juur­de kuu­luv koh­tu­mi­ne, kus Fen­no-Ugria Asu­tuse hõi­mu­kes­ku­se juha­ta­ja Jaak Prozes rää­gib soo­me-ugri rah­vas­test. Üri­tus toi­mub los­si saalis.

[:]