[:et]Väike kunstikogu[:]

[:et]

Väljapanek "Väike kunstikogu"3.–30. jaa­nua­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Väi­ke kuns­ti­ko­gu”.

Eks­po­nee­ri­me klaas­ka­pis oma õnnit­lus­kaar­ti­de kogu. Kunst­ni­ke saa­de­tud kaar­did ei ole liht­salt kaar­did, vaid täies­ti ise­seis­vad kunstiteosed.

[:]