[:et]Lahtiste uste päev Tapa Linnaraamatukogus[:]

[:et]

"Lahtiste uste päev" Tapa linnaraamatukogus8. novemb­ril 08.00–20.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus “Lah­tis­te uste päev”.

Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu avab 95. sün­ni­päe­va puhul uksed tei­si­päe­val, 8. novemb­ril kell 8 hom­mi­kul. Uksed jää­vad lah­ti kel­la 20-ni. See­ga oota­me kõi­ki oma häid luge­ja­id ja sõp­ru kül­la kahek­san­dal kuu­päe­val kahek­sast kaheksani!

Ja kui kel­lel­gi on kodus kauaks kät­te unu­ne­nud raa­mat, siis sel­le võib ka jul­gelt ära tuua, kuna vii­vist me sel päe­val ei küsi.

[:]