[:et]Jäneda raamatukogu 95 – Lahtiste uste päev[:]

[:et]

Jäneda raamatukogu 95 – Lahtiste uste päev16. novemb­ril Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu 95 – Lah­tis­te uste päev.

Raa­ma­tu­ko­gu tähis­tab oma 95. sün­ni­päe­va. Hom­mi­ku­poo­li­kul on sün­ni­päe­va­män­ge män­gi­mas Jäne­da Koo­li pere.
Toi­mub tava­pä­ra­ne lae­nu­tus­te­ge­vus, lisaks ülla­tu­sed luge­ja­te­le, vana­raa­ma­tu­riiul, kohv ja kook.

Kell 17.00 foto­näi­tu­se “Jäne­da sam­bad” ava­mi­ne. Pidu kes­tab vii­ma­se külas­ta­ja lahkumiseni.

[:]