[:et]Õhtujutud[:]

[:et]

Raamatuväljapanek „Õhtujutud“14. novemb­rist 12. det­semb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Õhtu­ju­tud“.

Väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis aita­vad kõle­da ja kül­ma novemb­ri­kuu õhtuid üle ela­da. Vali­kus on las­te- ja mui­nas­ju­tud, Põh­jamaa­de ja Ees­ti kri­mi­nul­lid ning naisteromaanid.

[:]