[:et]Merevaade[:]

[:et]

Raamatuväljapanek "Merevaade"12. oktoob­rist 11. novemb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Mere­vaa­de”.

Mere­kul­tuu­ri­aas­ta­le pühen­da­tud raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­ku sis­uks on merest ja ran­na­elust loo­dud lood Ees­ti kirjanikelt.

[:]