Töö merepõhjasTöö merepõhjas

Raamatunäitus "Töö merepõhjas" Raamatunäitus "Töö merepõhjas"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Töö mere­põh­jas”.

Ookean on ala­ti olnud ini­mes­te­le sala­pä­ra­seks kohaks, mida tahaks uuri­da. Et tea­da, mida mere­põh­jas põne­vat, tule­vad appi sukel­du­jad. Tuuk­rid otsivad huk­ku­nud lae­vu ja uppu­nud aar­deid. Han­givad merean­de, pär­le ja koral­le. Uurivad ja puu­rivad naf­tat. Jäl­givad ja jääd­vus­ta­vad kau­nist mere­alust maailma.
Meie raa­ma­tu­näi­tus ongi pühen­da­tud vapra­te­le mere­põh­ja sukel­du­ja­te­le – tuukritele.

Raamatunäitus "Töö merepõhjas" Raamatunäitus "Töö merepõhjas"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Töö mere­põh­jas”.

Ookean on ala­ti olnud ini­mes­te­le sala­pä­ra­seks kohaks, mida tahaks uuri­da. Et tea­da, mida mere­põh­jas põne­vat, tule­vad appi sukel­du­jad. Tuuk­rid otsivad huk­ku­nud lae­vu ja uppu­nud aar­deid. Han­givad merean­de, pär­le ja koral­le. Uurivad ja puu­rivad naf­tat. Jäl­givad ja jääd­vus­ta­vad kau­nist mere­alust maailma.
Meie raa­ma­tu­näi­tus ongi pühen­da­tud vapra­te­le mere­põh­ja sukel­du­ja­te­le – tuukritele.