Kalad kalalKalad kalal

Raamatunäitus "Kalad kalal" Raamatunäitus "Kalad kalal"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kalad kalal”.

Kord tegi kala kala­le ette­pa­ne­ku min­na koos kala­le. Lähe­me meie raa­ma­tu­näi­tu­sel nen­de­ga kaa­sa. Väl­jas on luu­le­tu­sed ja lood sär­jest, hau­gist, ahve­nast, lati­kast, les­tast ja kilust.

Raamatunäitus "Kalad kalal" Raamatunäitus "Kalad kalal"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kalad kalal”.

Kord tegi kala kala­le ette­pa­ne­ku min­na koos kala­le. Lähe­me meie raa­ma­tu­näi­tu­sel nen­de­ga kaa­sa. Väl­jas on luu­le­tu­sed ja lood sär­jest, hau­gist, ahve­nast, lati­kast, les­tast ja kilust.