Jaan Rannap 85Jaan Rannap 85

Raamatuväljapanek "Jaan Rannap 85"9.–29. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jaan Ran­nap 85”.

“Kui kõik ausalt ära rää­ki­da, pean ma alus­ta­ma sel­lest, et …”. Nii algab üks Jaan Ran­na­pi kuul­saim las­te­raa­mat “Agu Sihv­ka annab aru”. Jaan Ran­na­pit on sage­li pee­tud pois­te­lu­gu­de auto­riks, tege­li­kult on tal kõi­ge roh­kem raa­ma­tu­id loo­ma­dest ja lindudest.

Ran­na­pil on eri­li­ne oskus kir­ju­ta­da loo­ma­dest südam­li­kult ja loo­mu­truult. 3. sep­temb­ril sai aja­kir­ja “Tähe­ke” kaua­aeg­ne toi­me­ta­ja, las­te­kir­ja­nik Jaan Ran­nap 85-aastaseks.

Raamatuväljapanek "Jaan Rannap 85"9.–29. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Jaan Ran­nap 85”.

“Kui kõik ausalt ära rää­ki­da, pean ma alus­ta­ma sel­lest, et …”. Nii algab üks Jaan Ran­na­pi kuul­saim las­te­raa­mat “Agu Sihv­ka annab aru”. Jaan Ran­na­pit on sage­li pee­tud pois­te­lu­gu­de auto­riks, tege­li­kult on tal kõi­ge roh­kem raa­ma­tu­id loo­ma­dest ja lindudest.

Ran­na­pil on eri­li­ne oskus kir­ju­ta­da loo­ma­dest südam­li­kult ja loo­mu­truult. 3. sep­temb­ril sai aja­kir­ja “Tähe­ke” kaua­aeg­ne toi­me­ta­ja, las­te­kir­ja­nik Jaan Ran­nap 85-aastaseks.