Wells — moodsa ulmekirjanduse isaWells — moodsa ulmekirjanduse isa

Raamatuväljapanek "Wells - moodsa ulmekirjanduse isa"12. sep­temb­rist 7. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Wells — mood­sa ulme­kir­jan­duse isa”.

21. sep­temb­ril möö­dub 150 aas­tat ing­li­se ulme­kir­ja­ni­ku Her­bert Geor­ge Wells´i sün­nist. Tema loo­ming tegi popu­laar­ses ja ena­mu­se­le mõis­te­ta­vas vor­mis kät­te­saa­da­vaks tea­du­se ja teh­ni­ka aktuaal­sed prob­lee­mid. Jäne­da­ga seob teda pika­aja­li­ne tut­vus ja lähe­da­ne suhe mõi­saproua Maria Zakrevs­ka­ja­ga, keda ta külas­tas siin­ses Kali­jär­ve talus 1934. aas­ta suvel.

Raamatuväljapanek "Wells - moodsa ulmekirjanduse isa"12. sep­temb­rist 7. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Wells — mood­sa ulme­kir­jan­duse isa”.

21. sep­temb­ril möö­dub 150 aas­tat ing­li­se ulme­kir­ja­ni­ku Her­bert Geor­ge Wells´i sün­nist. Tema loo­ming tegi popu­laar­ses ja ena­mu­se­le mõis­te­ta­vas vor­mis kät­te­saa­da­vaks tea­du­se ja teh­ni­ka aktuaal­sed prob­lee­mid. Jäne­da­ga seob teda pika­aja­li­ne tut­vus ja lähe­da­ne suhe mõi­saproua Maria Zakrevs­ka­ja­ga, keda ta külas­tas siin­ses Kali­jär­ve talus 1934. aas­ta suvel.