Priit Pärn 70Priit Pärn 70

Raamatuväljapanek "Priit Pärn 70"15. augus­tist 9. sep­temb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Priit Pärn 70”.

26. augus­til tähis­tab Ees­ti tunt­uim ani­ma­filmi­de režis­söör, raa­ma­tu­il­lust­raa­tor, kari­ka­tu­rist ja õppe­jõud oma 70 aas­ta juu­be­lit. Väl­ja­pa­ne­kus on mit­med tun­tud las­te­raa­ma­tud, mil­le illust­rat­sioo­nid on Priit Pär­na joo­nis­ta­tud, Priit Pär­na filmi­de loe­te­lu ning tema legen­daar­ne kari­ka­tuur aja­le­hest “Sirp ja Vasar” aas­ta­st 1987.

Raamatuväljapanek "Priit Pärn 70"15. augus­tist 9. sep­temb­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Priit Pärn 70”.

26. augus­til tähis­tab Ees­ti tunt­uim ani­ma­filmi­de režis­söör, raa­ma­tu­il­lust­raa­tor, kari­ka­tu­rist ja õppe­jõud oma 70 aas­ta juu­be­lit. Väl­ja­pa­ne­kus on mit­med tun­tud las­te­raa­ma­tud, mil­le illust­rat­sioo­nid on Priit Pär­na joo­nis­ta­tud, Priit Pär­na filmi­de loe­te­lu ning tema legen­daar­ne kari­ka­tuur aja­le­hest “Sirp ja Vasar” aas­ta­st 1987.