Kaheksa lugu kaheksajala kohtaKaheksa lugu kaheksajala kohta

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"13. juu­list 24. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kahek­sa lugu kahek­sa­ja­la koh­ta”.

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"Meie raa­ma­tu­näi­tu­sel on kahek­sa huvi­ta­vat lugu kahek­sa­ja­la koh­ta. See­ga iga jala koh­ta mida­gi põne­vat. Võib-olla ka roh­kem, aga kahek­sa on kin­del. Raa­ma­tud sel­lest mere­põh­ja asu­kast on ka väl­ja pandud.
Hen­no Käo on kir­ju­ta­nud las­te­raa­ma­tu „Kahek­sa­jal­ga­de pla­neet“, mis kõne­leb ise­ära­li­kust maa­il­mast ja kahek­sa­jalg Bel­mon­do tege­mis­test. Sel­le raa­ma­tu tege­la­ne See­ja­t­ei­ne sõi virna­de vii­si vors­ti­või­lei­bu. Ka raa­ma­tu auto­ri­le Hen­no Käo­le mait­se­sid või­leivad väga. Neid oli hea õhtu­ti süüa.
Mida aga kahek­sa­ja­lad mere­põh­jast toid­uks leia­vad, seda saab näi­tu­selt uurida.
Muud ikka ka.

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"13. juu­list 24. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kahek­sa lugu kahek­sa­ja­la koh­ta”.

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"Meie raa­ma­tu­näi­tu­sel on kahek­sa huvi­ta­vat lugu kahek­sa­ja­la koh­ta. See­ga iga jala koh­ta mida­gi põne­vat. Võib-olla ka roh­kem, aga kahek­sa on kin­del. Raa­ma­tud sel­lest mere­põh­ja asu­kast on ka väl­ja pandud.
Hen­no Käo on kir­ju­ta­nud las­te­raa­ma­tu „Kahek­sa­jal­ga­de pla­neet“, mis kõne­leb ise­ära­li­kust maa­il­mast ja kahek­sa­jalg Bel­mon­do tege­mis­test. Sel­le raa­ma­tu tege­la­ne See­ja­t­ei­ne sõi virna­de vii­si vors­ti­või­lei­bu. Ka raa­ma­tu auto­ri­le Hen­no Käo­le mait­se­sid või­leivad väga. Neid oli hea õhtu­ti süüa.
Mida aga kahek­sa­ja­lad mere­põh­jast toid­uks leia­vad, seda saab näi­tu­selt uurida.
Muud ikka ka.