Teineteisel külasTeineteisel külas

Lapitöönäitus „Teineteisel külas“ Lapitöönäitus „Teineteisel külas“13. augus­tist 17. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus kogu raa­ma­tu­ko­gu­ma­ja hõl­mav lapi­töö­näi­tus „Tei­ne­tei­sel külas“.

Lapi­töö­näi­tu­sel astu­vad oma töö­de­ga üles Akaan Tilk­kua­kat ja Fors­sa tyyki.nyt (Soo­me) rüh­ma­de lapitöömeistrid.
Oma töid esit­le­vad 21 auto­rit vabalt vali­tud tee­mal. Väi­ke valik lapi­töid on ka 2013. aas­ta­st Akaa mee­lin­na auks koos­ta­tud näi­tu­selt „Mee­möll“. Näi­tus on mahu­kas, ter­velt kaks kor­rust täis lapi­kuns­ti — põne­vad ideed, eri­ne­vad vor­mid, väge­vad vär­vid ja meis­ter­lik teos­tus. Kõik­jal on tun­da lapi­töö­meist­ri­te otsi­vat vai­mu ja entu­sias­mi. Väl­jas on hul­ga­li­selt vai­pu, eri­ne­vaid lapi­teh­ni­kas teos­ta­tud kot­te, rii­dest raa­ma­tu­id, tuu­ni­tud raa­ma­tu­id ja veel paar vesti.

Lapitöönäitus „Teineteisel külas“ Lapitöönäitus „Teineteisel külas“13. augus­tist 17. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus kogu raa­ma­tu­ko­gu­ma­ja hõl­mav lapi­töö­näi­tus „Tei­ne­tei­sel külas“.

Lapi­töö­näi­tu­sel astu­vad oma töö­de­ga üles Akaan Tilk­kua­kat ja Fors­sa tyyki.nyt (Soo­me) rüh­ma­de lapitöömeistrid.
Oma töid esit­le­vad 21 auto­rit vabalt vali­tud tee­mal. Väi­ke valik lapi­töid on ka 2013. aas­ta­st Akaa mee­lin­na auks koos­ta­tud näi­tu­selt „Mee­möll“. Näi­tus on mahu­kas, ter­velt kaks kor­rust täis lapi­kuns­ti — põne­vad ideed, eri­ne­vad vor­mid, väge­vad vär­vid ja meis­ter­lik teos­tus. Kõik­jal on tun­da lapi­töö­meist­ri­te otsi­vat vai­mu ja entu­sias­mi. Väl­jas on hul­ga­li­selt vai­pu, eri­ne­vaid lapi­teh­ni­kas teos­ta­tud kot­te, rii­dest raa­ma­tu­id, tuu­ni­tud raa­ma­tu­id ja veel paar vesti.