Kairi Krooni loodusfotodKairi Krooni loodusfotod

Kairi Krooni loodusfotodKairi Krooni loodusfotod1.–10. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas foto­näi­tus “Kai­ri Kroo­ni loo­dus­fo­tod”.

Kes veel ei tea, siis lisaks luu­le­tus­te ja lau­lu­sõ­na­de kir­ju­ta­mise­le on Kai­ri ka kirg­lik foto­hu­vi­li­ne. Ei ole mis­ki vaev iga­le rän­na­ku­le või ka pisi­ma­le jalu­tus­käi­gu­le, mar­jul­käi­gust rää­ki­ma­ta, foto­apa­raat kaa­sa võt­ta. Tei­si­ti liht­salt ei saa! Kõik toi­mub ju siin ja praegu!
Näi­tu­sel on väi­ke valik sel­lest, mida Kai­ri läbi kaa­me­ra­sil­ma on avastanud.

Kairi Krooni loodusfotodKairi Krooni loodusfotod1.–10. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas foto­näi­tus “Kai­ri Kroo­ni loo­dus­fo­tod”.

Kes veel ei tea, siis lisaks luu­le­tus­te ja lau­lu­sõ­na­de kir­ju­ta­mise­le on Kai­ri ka kirg­lik foto­hu­vi­li­ne. Ei ole mis­ki vaev iga­le rän­na­ku­le või ka pisi­ma­le jalu­tus­käi­gu­le, mar­jul­käi­gust rää­ki­ma­ta, foto­apa­raat kaa­sa võt­ta. Tei­si­ti liht­salt ei saa! Kõik toi­mub ju siin ja praegu!
Näi­tu­sel on väi­ke valik sel­lest, mida Kai­ri läbi kaa­me­ra­sil­ma on avastanud.