Aasta loom — mägerAasta loom — mäger

Raamatuväljapanek "Aasta loom - mäger"2. augus­tist 8. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aas­ta loom — mäger”.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab sel­le aas­ta loo­ma. Uudis­ta­da saab tun­tud luu­le­tust “Mäg­ra maja”, mis sai omal ajal kuul­saks lau­luks. Ei puudu ka jutud mägrast.

Raamatuväljapanek "Aasta loom - mäger"2. augus­tist 8. sep­temb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aas­ta loom — mäger”.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab sel­le aas­ta loo­ma. Uudis­ta­da saab tun­tud luu­le­tust “Mäg­ra maja”, mis sai omal ajal kuul­saks lau­luks. Ei puudu ka jutud mägrast.