Veiko Belials 50Veiko Belials 50

Raamatuväljapanek "Veiko Belials 50"4. juu­list 1. augus­ti­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Vei­ko Belials 50”.

20. juu­lil saab Vei­ko Belials 50-aas­ta­seks. Ta on kir­ju­ta­nud kuus ulme­raa­ma­tut, seit­se luu­le­ko­gu ja kaks las­te­raa­ma­tut. Ta on Ees­ti Kir­ja­ni­ke Liidu lii­ge ja har­ras­tus­pilt­nik. Loo­dus­pilt­ni­ku­na on ta koos­ta­nud foto­al­bu­mi “Meil on elu keset metsa”.

Raamatuväljapanek "Veiko Belials 50"4. juu­list 1. augus­ti­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Vei­ko Belials 50”.

20. juu­lil saab Vei­ko Belials 50-aas­ta­seks. Ta on kir­ju­ta­nud kuus ulme­raa­ma­tut, seit­se luu­le­ko­gu ja kaks las­te­raa­ma­tut. Ta on Ees­ti Kir­ja­ni­ke Liidu lii­ge ja har­ras­tus­pilt­nik. Loo­dus­pilt­ni­ku­na on ta koos­ta­nud foto­al­bu­mi “Meil on elu keset metsa”.