Krista Kaer 65Krista Kaer 65

Raamatuväljapanek "Krista Kaer 65"4. juu­list 1. augus­ti­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kris­ta Kaer 65”.

Kris­ta Kaer on kir­jas­tuse Var­rak pea­toi­me­ta­ja. Ta on tõl­ki­nud ligi 70 raa­ma­tut. Kõi­ge tun­tu­mad tema ees­tin­da­tud teos­test on “Har­ry Pot­te­ri” sar­ja kuu­lu­vad raa­ma­tud. Ta on ees­ti keel­de tõl­ki­nud sel­li­seid kir­ja­nik­ke nagu T. Pra­tc­hett ja Ursu­la K. Le Guin, D. Lessing.

Raamatuväljapanek "Krista Kaer 65"4. juu­list 1. augus­ti­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kris­ta Kaer 65”.

Kris­ta Kaer on kir­jas­tuse Var­rak pea­toi­me­ta­ja. Ta on tõl­ki­nud ligi 70 raa­ma­tut. Kõi­ge tun­tu­mad tema ees­tin­da­tud teos­test on “Har­ry Pot­te­ri” sar­ja kuu­lu­vad raa­ma­tud. Ta on ees­ti keel­de tõl­ki­nud sel­li­seid kir­ja­nik­ke nagu T. Pra­tc­hett ja Ursu­la K. Le Guin, D. Lessing.