Valgete õite õõtsuv meriValgete õite õõtsuv meri

Raamatunäitus "Valgete õite õõtsuv meri"26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Val­ge­te õite õõt­suv meri”.

Võsa­ülas­te tea­dus­lik nime­tus on Ane­mo­ne nemorosa, mis tähendab met­sa­lil­le ja kõlab väga luu­le­li­selt. Raa­ma­tu­näi­tu­se­le ongi nopi­tud mõned üla­se­ju­tud ja –luu­le­tu­sed ning natu­ke ka ülasetarkust.
Raa­ma­tu­näi­tu­selt on sobiv edasi lii­ku­da raa­ma­tu­pilti­de näi­tu­se­le. Meil on mai­kuus väl­jas kunst­nik Vii­ve Noo­re illust­rat­sioo­nid Tiia Too­me­ti raa­ma­tu­le „Mai­lill ja Ülane“.

Raamatunäitus "Valgete õite õõtsuv meri"26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Val­ge­te õite õõt­suv meri”.

Võsa­ülas­te tea­dus­lik nime­tus on Ane­mo­ne nemorosa, mis tähendab met­sa­lil­le ja kõlab väga luu­le­li­selt. Raa­ma­tu­näi­tu­se­le ongi nopi­tud mõned üla­se­ju­tud ja –luu­le­tu­sed ning natu­ke ka ülasetarkust.
Raa­ma­tu­näi­tu­selt on sobiv edasi lii­ku­da raa­ma­tu­pilti­de näi­tu­se­le. Meil on mai­kuus väl­jas kunst­nik Vii­ve Noo­re illust­rat­sioo­nid Tiia Too­me­ti raa­ma­tu­le „Mai­lill ja Ülane“.