KilukarbivaadeKilukarbivaade

Raamatunäitus "Kilukarbivaade" Raamatunäitus "Kilukarbivaade"26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kilu­kar­bi­vaa­de”.

Vaid vähe­sed lin­nad saa­vad uhkel­da­da nii isi­ku­pä­ra­se silueti­ga, nagu seda on meie pea­linn vaa­te­ga merelt. Rah­vas nime­tab Tal­lin­na­le ava­ne­vat vaa­det kilukarbivaateks.
Sel­le tun­tu­se­le on kaa­sa aida­nud tal­lin­na kilud oma karbi­e­ti­ke­ti­ga ja see on kuju­ne­nud üheks mit­te­amet­likuks pea­lin­na süm­bo­liks. Tal­lin­na lahelt on Tal­lin­na silueti ilu häs­ti nauditav.
Kui fotograa­fi­de­le on ühe väga hea kilu­kar­bisi­lueti­ga pil­di taba­mi­ne para­jalt mõnus maius­pa­la, siis meie raa­ma­tu­näi­tus on paras­ja­gu soo­la­ne ja vürt­si­kas. Pii­lu­si­me raa­ma­tu­tes­se ja kon­ser­vi­kar­pi, et kilust roh­kem tea­da saada.

Raamatunäitus "Kilukarbivaade" Raamatunäitus "Kilukarbivaade"26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kilu­kar­bi­vaa­de”.

Vaid vähe­sed lin­nad saa­vad uhkel­da­da nii isi­ku­pä­ra­se silueti­ga, nagu seda on meie pea­linn vaa­te­ga merelt. Rah­vas nime­tab Tal­lin­na­le ava­ne­vat vaa­det kilukarbivaateks.
Sel­le tun­tu­se­le on kaa­sa aida­nud tal­lin­na kilud oma karbi­e­ti­ke­ti­ga ja see on kuju­ne­nud üheks mit­te­amet­likuks pea­lin­na süm­bo­liks. Tal­lin­na lahelt on Tal­lin­na silueti ilu häs­ti nauditav.
Kui fotograa­fi­de­le on ühe väga hea kilu­kar­bisi­lueti­ga pil­di taba­mi­ne para­jalt mõnus maius­pa­la, siis meie raa­ma­tu­näi­tus on paras­ja­gu soo­la­ne ja vürt­si­kas. Pii­lu­si­me raa­ma­tu­tes­se ja kon­ser­vi­kar­pi, et kilust roh­kem tea­da saada.