Kätlin Vainola: Armastus on peidus pisiasjadesKätlin Vainola: Armastus on peidus pisiasjades

Raamatuväljapanek "Kätlin Vainola: Armastus on peidus pisiasjades" Raamatuväljapanek "Kätlin Vainola: Armastus on peidus pisiasjades"10. märt­sist 15. april­li­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kät­lin Vai­no­la: Armas­tus on pei­dus pisias­ja­des”.

Kät­lin Vai­no­la kir­ju­tab häid las­te­raa­ma­tu­id. Tema sulest ilmu­nud “Lift”, “Tii­gi­elu aabits” ja “Kel­li — pea­ae­gu hald­jas” on kõik saa­nud tiit­li “Hea las­te­raa­mat” oma­nikeks. Tun­nus­tust on jagu­nud teis­te­le­gi raa­ma­tu­te­le. 14. april­lil on Kät­lin Vai­no­la Leht­ses ja Jäne­dal koh­tu­mas oma väi­ke­s­te luge­ja­te­ga. Sel­le väl­ja­pa­ne­ku­ga saab juba prae­gu end kurs­si viia tema raamatumaailmaga.

Raamatuväljapanek "Kätlin Vainola: Armastus on peidus pisiasjades" Raamatuväljapanek "Kätlin Vainola: Armastus on peidus pisiasjades"10. märt­sist 15. april­li­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kät­lin Vai­no­la: Armas­tus on pei­dus pisias­ja­des”.

Kät­lin Vai­no­la kir­ju­tab häid las­te­raa­ma­tu­id. Tema sulest ilmu­nud “Lift”, “Tii­gi­elu aabits” ja “Kel­li — pea­ae­gu hald­jas” on kõik saa­nud tiit­li “Hea las­te­raa­mat” oma­nikeks. Tun­nus­tust on jagu­nud teis­te­le­gi raa­ma­tu­te­le. 14. april­lil on Kät­lin Vai­no­la Leht­ses ja Jäne­dal koh­tu­mas oma väi­ke­s­te luge­ja­te­ga. Sel­le väl­ja­pa­ne­ku­ga saab juba prae­gu end kurs­si viia tema raamatumaailmaga.