Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitusTapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitus

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilaste tööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilaste tööde näitus17. märt­sist 14. april­li­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­töö­de näi­tus.

Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­töö­de näitus.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilaste tööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilaste tööde näitus17. märt­sist 14. april­li­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­töö­de näi­tus.

Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­töö­de näitus.