Kunstipäevad raamatukogusKunstipäevad raamatukogus

5.–7. april­li­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Kuns­ti­päe­vad raa­ma­tu­ko­gus”.

Jäne­da Koo­li kuns­ti­nä­da­la raa­mes toi­mu­vad kol­mel päe­val klas­si­de külas­tused raa­ma­tu­ko­gus­se kuns­ti­näi­tu­se­le. Ühiselt vaa­da­tak­se Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­te näi­tust. Sel­lest ins­pi­ree­ri­tu­na val­mib kõi­gi õpi­las­te ühis­töö­na ees­ti­pä­ra­ne keva­di­ne mandala.

5.–7. april­li­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus “Kuns­ti­päe­vad raa­ma­tu­ko­gus”.

Jäne­da Koo­li kuns­ti­nä­da­la raa­mes toi­mu­vad kol­mel päe­val klas­si­de külas­tused raa­ma­tu­ko­gus­se kuns­ti­näi­tu­se­le. Ühiselt vaa­da­tak­se Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­te näi­tust. Sel­lest ins­pi­ree­ri­tu­na val­mib kõi­gi õpi­las­te ühis­töö­na ees­ti­pä­ra­ne keva­di­ne mandala.