Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitusTapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitus

1. märt­sist 23. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas “Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­töö­de näi­tus”.

Näi­tu­sel saab näha Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­te sügis-tal­vi­sel perioo­dil val­mi­nud töid.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitusTapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitusTapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitus

1. märt­sist 23. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas “Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­töö­de näi­tus”.

Näi­tu­sel saab näha Tapa Muu­si­ka- ja Kuns­ti­koo­li kuns­ti­osa­kon­na õpi­las­te sügis-tal­vi­sel perioo­dil val­mi­nud töid.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitus Tapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitusTapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitusTapa Muusika- ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilastööde näitus