Sitsi-kleit, sitsi-kleit!Sitsi-kleit, sitsi-kleit!

Raamatunäitus "Sitsi-kleit, sitsi-kleit!"17. märt­sist 16. april­li­ni Tapa linn­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Sit­si-kleit, sit­si-kleit!”.

Iga päe­va­ga võib üha enam kuul­da lin­nu­lau­lu, mida rah­va­kee­li ka sit­siklei­di­lau­luks pee­tak­se. Sit­siklei­di­aeg on küll veel kau­gel, aga keva­det kuu­lu­tab ras­va­ti­ha­ne küll juba hoo­le­ga. Ras­va-ants­uks kut­su­tu sööb mui­du­gi meel­sas­ti ras­va ning pähk­leid-seem­ne­id. Kõi­ke mida ini­me­ne tal­vel tal­le pakub. Vars­ti on aeg ras­va­ti­ha­se toit­mi­ne lõpe­ta­da, sest lind saab ise oma näl­ja kus­tu­ta­mi­se­ga hak­ka­ma. Sel­le aja võiks meie raa­ma­tu­näi­tu­se uudis­ta­mise­le kulu­ta­da ning kül­ma­va­na ehk sae­vii­li­ja ehk ras­va­lin­nu koh­ta roh­kem tea­da saa­da. On ju ras­va­ti­ha­ne sel­le aas­ta lind.

Raamatunäitus "Sitsi-kleit, sitsi-kleit!"17. märt­sist 16. april­li­ni Tapa linn­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Sit­si-kleit, sit­si-kleit!”.

Iga päe­va­ga võib üha enam kuul­da lin­nu­lau­lu, mida rah­va­kee­li ka sit­siklei­di­lau­luks pee­tak­se. Sit­siklei­di­aeg on küll veel kau­gel, aga keva­det kuu­lu­tab ras­va­ti­ha­ne küll juba hoo­le­ga. Ras­va-ants­uks kut­su­tu sööb mui­du­gi meel­sas­ti ras­va ning pähk­leid-seem­ne­id. Kõi­ke mida ini­me­ne tal­vel tal­le pakub. Vars­ti on aeg ras­va­ti­ha­se toit­mi­ne lõpe­ta­da, sest lind saab ise oma näl­ja kus­tu­ta­mi­se­ga hak­ka­ma. Sel­le aja võiks meie raa­ma­tu­näi­tu­se uudis­ta­mise­le kulu­ta­da ning kül­ma­va­na ehk sae­vii­li­ja ehk ras­va­lin­nu koh­ta roh­kem tea­da saa­da. On ju ras­va­ti­ha­ne sel­le aas­ta lind.