Arbujate aabitsArbujate aabits

Näitus "Arbujate aabits" Näitus "Arbujate aabits"1. märt­sist 23. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Arbu­ja­te aabits”.

Arbu­ja­te aabits – tsi­taa­did, raa­ma­tud, pühen­dus­ed, fotod.
Arbu­jad: Bet­ti Alver, Ber­nard Kang­ro, Uku Masing, Kers­ti Meri­laas, Mart Raud, August Sang, Hei­ti Tal­vik, Paul Vii­ding ja luu­le­an­to­loo­gia koos­ta­ja Ants Oras.
Näi­tu­se koos­ta­ja Val­lo Kepp (1950) on küm­ne­kon­na kir­jan­dus­li­ku isi­ku­loo­li­se doku­men­taal­fil­mi autor. On koos­ta­nud neli temaa­ti­list luu­le­an­to­loo­giat. Kir­ju­ta­nud stse­naa­riume ETV-le, ees- ja järel­sõ­nu raa­ma­tu­te­le ja luu­lest kok­ku pan­nud „Kesk­ööprog­ram­me“ Ees­ti Raadios.
Näi­tu­se kujun­da­ja Ker­tu Sil­las­te on kir­ju­ta­nud las­te­raa­ma­tu­id ja illust­ree­ri­nud ning kujunda­nud pal­ju­de teis­te auto­ri­te teoseid.

14. märt­sil kell 12.50 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­se luge­mis­saa­lis “Arbu­ja­te aeg” — kõne­leb Val­lo Kepp.

Näitus "Arbujate aabits" Näitus "Arbujate aabits"1. märt­sist 23. april­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Arbu­ja­te aabits”.

Arbu­ja­te aabits – tsi­taa­did, raa­ma­tud, pühen­dus­ed, fotod.
Arbu­jad: Bet­ti Alver, Ber­nard Kang­ro, Uku Masing, Kers­ti Meri­laas, Mart Raud, August Sang, Hei­ti Tal­vik, Paul Vii­ding ja luu­le­an­to­loo­gia koos­ta­ja Ants Oras.
Näi­tu­se koos­ta­ja Val­lo Kepp (1950) on küm­ne­kon­na kir­jan­dus­li­ku isi­ku­loo­li­se doku­men­taal­fil­mi autor. On koos­ta­nud neli temaa­ti­list luu­le­an­to­loo­giat. Kir­ju­ta­nud stse­naa­riume ETV-le, ees- ja järel­sõ­nu raa­ma­tu­te­le ja luu­lest kok­ku pan­nud „Kesk­ööprog­ram­me“ Ees­ti Raadios.
Näi­tu­se kujun­da­ja Ker­tu Sil­las­te on kir­ju­ta­nud las­te­raa­ma­tu­id ja illust­ree­ri­nud ning kujunda­nud pal­ju­de teis­te auto­ri­te teoseid.

14. märt­sil kell 12.50 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­se luge­mis­saa­lis “Arbu­ja­te aeg” — kõne­leb Val­lo Kepp.