Suurtele ja väikesteleSuurtele ja väikestele

Raamatuväljapanek "Suurtele ja väikestele"17. veebruarist 3. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Suur­te­le ja väi­ke­s­te­le”.

Kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Hel­jo Mänd kir­ju­tab raa­ma­tu­id nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le. 11. veebruaril tähis­tas ta oma 90. juubelit.

Õnnit­le­me teda väi­ke­se raamatuväljapanekuga.

Raamatuväljapanek "Suurtele ja väikestele"17. veebruarist 3. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Suur­te­le ja väi­ke­s­te­le”.

Kir­ja­nik ja luu­le­ta­ja Hel­jo Mänd kir­ju­tab raa­ma­tu­id nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le. 11. veebruaril tähis­tas ta oma 90. juubelit.

Õnnit­le­me teda väi­ke­se raamatuväljapanekuga.