Oh mis kena maailmOh mis kena maailm

7.–26. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Oh mis kena maa­ilm”.

Rai­mond Kaug­ve­ri nimi ei vaja suurt tut­vus­ta­mist. Tema kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id on luge­nud pal­jud. 25. veebruaril oleks kir­ja­nik saa­nud 90-aastaseks.
Rai­mond Kaug­ver käis Leht­ses suvi­ti suve­ko­dus puh­ka­mas ja mõt­teid kogu­mas. Käes­ole­val ajal käib oma suve veet­mas siin tema tütar Katrin Kaugver.

7.–26. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Oh mis kena maa­ilm”.

Rai­mond Kaug­ve­ri nimi ei vaja suurt tut­vus­ta­mist. Tema kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id on luge­nud pal­jud. 25. veebruaril oleks kir­ja­nik saa­nud 90-aastaseks.
Rai­mond Kaug­ver käis Leht­ses suvi­ti suve­ko­dus puh­ka­mas ja mõt­teid kogu­mas. Käes­ole­val ajal käib oma suve veet­mas siin tema tütar Katrin Kaugver.