Elamused koogivormisElamused koogivormis

22. veebruarist 4. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Ela­mu­sed koo­gi­vor­mis”.

Väl­ja­pa­nek koka­raa­ma­tu­test ja ‑aja­kir­ja­dest, mil­le­st lei­da ins­pi­rat­sioo­ni kül­lus­li­ke ja maits­va­te koo­ki­de küp­se­ta­miseks. RVP on ajas­ta­tud 27. veebruaril los­sis toi­mu­va Papa Krim­mi koo­gi­koh­vi­ku ajaks.

22. veebruarist 4. märt­si­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Ela­mu­sed koo­gi­vor­mis”.

Väl­ja­pa­nek koka­raa­ma­tu­test ja ‑aja­kir­ja­dest, mil­le­st lei­da ins­pi­rat­sioo­ni kül­lus­li­ke ja maits­va­te koo­ki­de küp­se­ta­miseks. RVP on ajas­ta­tud 27. veebruaril los­sis toi­mu­va Papa Krim­mi koo­gi­koh­vi­ku ajaks.