Jäneda loss 100Jäneda loss 100

Näitus "Jäneda loss 100"22. veebruarist 26. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Jäne­da loss 100”.

Näi­tus on pühen­da­tud Jäne­da los­si­le, mis val­mis 100 aas­tat tagasi. Näi­tus koos­neb los­si foto­dest läbi aega­de, raa­ma­tu- ja arhii­vi­kat­ke­test los­si arhi­tek­tuu­ri koh­ta ning raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kust, mil­le­st need kat­ked võe­tud on.Näitus "Jäneda loss 100"22. veebruarist 26. märt­si­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Jäne­da loss 100”.

Näi­tus on pühen­da­tud Jäne­da los­si­le, mis val­mis 100 aas­tat tagasi. Näi­tus koos­neb los­si foto­dest läbi aega­de, raa­ma­tu- ja arhii­vi­kat­ke­test los­si arhi­tek­tuu­ri koh­ta ning raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kust, mil­le­st need kat­ked võe­tud on.