Kindralmajor Ernst-Johannes Põdder — 135 aastat sünnistKindralmajor Ernst-Johannes Põdder — 135 aastat sünnist

Näitus "Kindralmajor Ernst-Johannes Põdder - 135 aastat sünnist"3.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kind­ral­ma­jor Ernst-Johan­nes Põd­der — 135 aas­tat sün­nist”.

Ees­ti Vaba­rii­gi popu­laar­seim kind­ral nii rah­va kui ka sõdu­ri­te seas enne II maa­il­ma­sõ­da oli Ernst-Johan­nes Põd­der. Kind­ral­ma­jor Ernst-Johan­nes Põd­de­ri elu ja tege­vu­se­le on pühen­da­tud viis näi­tu­ses­ten­di. Näi­tu­se on koos­ta­nud Tanel Lään Kait­se­liidu muuseumist.

Näitus "Kindralmajor Ernst-Johannes Põdder - 135 aastat sünnist"3.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kind­ral­ma­jor Ernst-Johan­nes Põd­der — 135 aas­tat sün­nist”.

Ees­ti Vaba­rii­gi popu­laar­seim kind­ral nii rah­va kui ka sõdu­ri­te seas enne II maa­il­ma­sõ­da oli Ernst-Johan­nes Põd­der. Kind­ral­ma­jor Ernst-Johan­nes Põd­de­ri elu ja tege­vu­se­le on pühen­da­tud viis näi­tu­ses­ten­di. Näi­tu­se on koos­ta­nud Tanel Lään Kait­se­liidu muuseumist.