Kui lumeveed end mereks kujutavadKui lumeveed end mereks kujutavad

Raamatunäitus "Kui lumeveed end mereks kujutavad"Raamatunäitus "Kui lumeveed end mereks kujutavad"3.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kui lume­veed end mereks kuju­ta­vad”.

Kui lume­veed end sel aas­tal mereks kuju­ta­vad, tähis­tab kir­ja­nik Hel­jo Mänd 90. sün­ni­päe­va. Temalt on ilmu­nud nii pal­ju las­te­raa­ma­tu­id, et ei jõua kok­ku­gi luge­da. Luge­ma on aga mitu põlv­kon­da lap­si õppi­nud just Hel­jo Män­ni tege­lase Mõm­mi­ga koos. Kui luge­mi­ne sel­ge, võib sukel­du­da kir­ja­ni­ku roh­kes­se lasteloomingusse.
Vaa­ta­me Hel­jo Män­ni raa­ma­tu­näi­tu­sel mere taha, nii nagu mere­aas­ta­le koha­ne. Kir­ja­nik ise elab küll Nõm­me män­di­de all, aga tema raa­ma­tu­tes on ikka ka merest kõneldud.
Raa­ma­tus „Tuu­le­hunt“ on Ole vanaema elus kõik imes­ta­mised ära imes­ta­nud. Ome­ti lei­dis poiss mida­gi, mis uues­ti imes­ta­mist vää­riks. Ta käis mere ääres ja tõi kaa­sa mere­ko­hi­nat. On ju imes­ta­mist väärt!

Raamatunäitus "Kui lumeveed end mereks kujutavad"Raamatunäitus "Kui lumeveed end mereks kujutavad"3.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kui lume­veed end mereks kuju­ta­vad”.

Kui lume­veed end sel aas­tal mereks kuju­ta­vad, tähis­tab kir­ja­nik Hel­jo Mänd 90. sün­ni­päe­va. Temalt on ilmu­nud nii pal­ju las­te­raa­ma­tu­id, et ei jõua kok­ku­gi luge­da. Luge­ma on aga mitu põlv­kon­da lap­si õppi­nud just Hel­jo Män­ni tege­lase Mõm­mi­ga koos. Kui luge­mi­ne sel­ge, võib sukel­du­da kir­ja­ni­ku roh­kes­se lasteloomingusse.
Vaa­ta­me Hel­jo Män­ni raa­ma­tu­näi­tu­sel mere taha, nii nagu mere­aas­ta­le koha­ne. Kir­ja­nik ise elab küll Nõm­me män­di­de all, aga tema raa­ma­tu­tes on ikka ka merest kõneldud.
Raa­ma­tus „Tuu­le­hunt“ on Ole vanaema elus kõik imes­ta­mised ära imes­ta­nud. Ome­ti lei­dis poiss mida­gi, mis uues­ti imes­ta­mist vää­riks. Ta käis mere ääres ja tõi kaa­sa mere­ko­hi­nat. On ju imes­ta­mist väärt!