Lehtse piiritustehase luguLehtse piiritustehase lugu

"Lehtse piiritustehase lugu"11. veebruaril kell 13.00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus “Leht­se pii­ri­tus­te­ha­se lugu”.

Mee­nu­ta­me olnud aegu ja ini­me­si. Vaa­ta­me Arnold Ran­nu koos­ta­tud käsi­kir­ja “Mäles­tusi Leht­se-Kur­ge vii­na­vab­ri­ku aja­loost” ja sel­lest val­mi­nud raamatut.

"Lehtse piiritustehase lugu"11. veebruaril kell 13.00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus “Leht­se pii­ri­tus­te­ha­se lugu”.

Mee­nu­ta­me olnud aegu ja ini­me­si. Vaa­ta­me Arnold Ran­nu koos­ta­tud käsi­kir­ja “Mäles­tusi Leht­se-Kur­ge vii­na­vab­ri­ku aja­loost” ja sel­lest val­mi­nud raamatut.