Eesti eest!Eesti eest!

"Eesti eest!" "Eesti eest!"3.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Ees­ti eest!”.

2. veebruar on Taru rahu­le­pin­gu aas­ta­päev. Sel puhul ava­ti Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus kahe­osa­li­ne üle­vaa­te­näi­tus „Ees­ti eest!“, kus raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab Kait­se­liidu aja­lu­gu ja täna­päe­va ning foto­näi­tus kajas­tab taas­loo­dud Kait­se­liidu Tapa malev­kon­na tege­mi­si. Näi­tu­sed koos­tas Kait­se­liidu Viru Male­va tea­vi­tus­pea­lik Han­nes Reinomägi.

"Eesti eest!" "Eesti eest!"3.–27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Ees­ti eest!”.

2. veebruar on Taru rahu­le­pin­gu aas­ta­päev. Sel puhul ava­ti Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus kahe­osa­li­ne üle­vaa­te­näi­tus „Ees­ti eest!“, kus raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab Kait­se­liidu aja­lu­gu ja täna­päe­va ning foto­näi­tus kajas­tab taas­loo­dud Kait­se­liidu Tapa malev­kon­na tege­mi­si. Näi­tu­sed koos­tas Kait­se­liidu Viru Male­va tea­vi­tus­pea­lik Han­nes Reinomägi.