Sõprus PõhjalasSõprus Põhjalas

9.–26. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sõp­rus Põh­ja­las”.

9.–15. novemb­ri­ni pee­ta­va Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­la tee­ma on “Sõp­rus Põh­ja­las”. Väl­jas on Nor­ra las­te­kir­ja­ni­ku Maria Par­ri raamatud.

9.–26. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sõp­rus Põh­ja­las”.

9.–15. novemb­ri­ni pee­ta­va Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­la tee­ma on “Sõp­rus Põh­ja­las”. Väl­jas on Nor­ra las­te­kir­ja­ni­ku Maria Par­ri raamatud.