Lotte leiutajaLotte leiutaja

Raamatunäitus "Lotte leiutaja" Raamatunäitus "Lotte leiutaja"4.–21. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Lot­te leiu­ta­ja”.

Jan­no Põld­ma on Lot­te filmi­de kaass­t­se­na­rist ja režis­söör. Tema juu­be­li puhul pani­me väl­ja vali­ku Lot­te raa­ma­tu­id. Näi­tu­selt ei puudu ka uus aabits, “Džuu­do­poi­sid” ja “Lepatrii­nu­de jõulud”.

Raamatunäitus "Lotte leiutaja" Raamatunäitus "Lotte leiutaja"4.–21. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Lot­te leiu­ta­ja”.

Jan­no Põld­ma on Lot­te filmi­de kaass­t­se­na­rist ja režis­söör. Tema juu­be­li puhul pani­me väl­ja vali­ku Lot­te raa­ma­tu­id. Näi­tu­selt ei puudu ka uus aabits, “Džuu­do­poi­sid” ja “Lepatrii­nu­de jõulud”.