Mereusku Albert UustulndMereusku Albert Uustulnd

Väljapanek "Mereusku Albert Uustulnd" Väljapanek "Mereusku Albert Uustulnd"1.–30. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Mere­us­ku Albert Uus­tulnd”.

6. novemb­ril möö­dub 90 aas­tat rah­va­kir­ja­nik Albert Uus­tuln­di sün­nist. Albert Uus­tuln­di romaa­ne on võr­rel­dud ran­na­rah­va “Tõe ja õigu­se­ga” ja ena­mik tema mere­lau­le on saa­nud üld­rah­va­likeks lauludeks.

Väljapanek "Mereusku Albert Uustulnd" Väljapanek "Mereusku Albert Uustulnd"1.–30. novemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Mere­us­ku Albert Uus­tulnd”.

6. novemb­ril möö­dub 90 aas­tat rah­va­kir­ja­nik Albert Uus­tuln­di sün­nist. Albert Uus­tuln­di romaa­ne on võr­rel­dud ran­na­rah­va “Tõe ja õigu­se­ga” ja ena­mik tema mere­lau­le on saa­nud üld­rah­va­likeks lauludeks.