VihmapillVihmapill

Raamatunäitus "Vihmapill"5.–30. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Vih­ma­pill”.

Kui on pikalt olnud kuum ja kuiv ilm, teed tol­ma­vad, tai­med kui­va­vad ja see­ni pole üld­se, oleks vaja natu­ke­ne­gi kosu­ta­vat vih­ma. Tšii­li inkad uskusid, et vih­ma­pil­li abil saab vih­ma väl­ja kutsuda.
Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt leiad õpe­tu­se, kui­das vih­ma­pil­li meis­ter­da­da. Pärast on lõbus sel­le­ga muu­si­kat teha. Kui ka vih­ma ei õnnes­tu pil­lil män­gi­des väl­ja mee­li­ta­da, siis saab liht­salt sala­pä­ra­seid heli­sid tekitada.
Meie kasu­ta­si­me vih­ma­pil­li raa­ma­tu­näi­tu­se­le vih­ma­juttu­de ja –luu­le­tus­te väl­ja meelitamiseks.

Raamatunäitus "Vihmapill"5.–30. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Vih­ma­pill”.

Kui on pikalt olnud kuum ja kuiv ilm, teed tol­ma­vad, tai­med kui­va­vad ja see­ni pole üld­se, oleks vaja natu­ke­ne­gi kosu­ta­vat vih­ma. Tšii­li inkad uskusid, et vih­ma­pil­li abil saab vih­ma väl­ja kutsuda.
Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt leiad õpe­tu­se, kui­das vih­ma­pil­li meis­ter­da­da. Pärast on lõbus sel­le­ga muu­si­kat teha. Kui ka vih­ma ei õnnes­tu pil­lil män­gi­des väl­ja mee­li­ta­da, siis saab liht­salt sala­pä­ra­seid heli­sid tekitada.
Meie kasu­ta­si­me vih­ma­pil­li raa­ma­tu­näi­tu­se­le vih­ma­juttu­de ja –luu­le­tus­te väl­ja meelitamiseks.