Viive Noore pildimuusikaViive Noore pildimuusika

Raamatunäitus "Viive Noore pildimuusika"05.–17. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Vii­ve Noo­re pil­di­muu­si­ka”.

Vii­ve Noo­re kau­neid las­te­raa­ma­tu­pil­te vaa­da­tes hak­kab muu­si­ka kõr­vus heli­se­ma. On see õrn har­fi­he­li või või­mas trum­mi­põ­rin? Ilm­selt nii seda kui teist.
Kunst­nik Vii­ve Noor tähis­tab muu­si­ka-aas­tal oma juu­be­li­sün­ni­päe­va. Tema illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­id vaa­da­tes kuu­le­me ja kuu­la­me pil­di­muu­si­kat. Tema pilti­del män­gib hai­ka­la pil­li, konn tahab saa­da euro­laul­jaks, tant­sivad kad­rid-mar­did ja Vii­ve lem­mi­k­ud – män­gu­ka­rud – põris­ta­vad tema sün­ni­päe­va auks trummi.
Vaa­ta­me raa­ma­tu­näi­tu­sel kunst­ni­ku illust­rat­sioo­ne ja kuu­la­me tema pildimuusikat.

Raamatunäitus "Viive Noore pildimuusika"05.–17. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Vii­ve Noo­re pil­di­muu­si­ka”.

Vii­ve Noo­re kau­neid las­te­raa­ma­tu­pil­te vaa­da­tes hak­kab muu­si­ka kõr­vus heli­se­ma. On see õrn har­fi­he­li või või­mas trum­mi­põ­rin? Ilm­selt nii seda kui teist.
Kunst­nik Vii­ve Noor tähis­tab muu­si­ka-aas­tal oma juu­be­li­sün­ni­päe­va. Tema illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­id vaa­da­tes kuu­le­me ja kuu­la­me pil­di­muu­si­kat. Tema pilti­del män­gib hai­ka­la pil­li, konn tahab saa­da euro­laul­jaks, tant­sivad kad­rid-mar­did ja Vii­ve lem­mi­k­ud – män­gu­ka­rud – põris­ta­vad tema sün­ni­päe­va auks trummi.
Vaa­ta­me raa­ma­tu­näi­tu­sel kunst­ni­ku illust­rat­sioo­ne ja kuu­la­me tema pildimuusikat.