1. oktoober — rahvusvaheline eakate päev1. oktoober — rahvusvaheline eakate päev

Väljapanek "1. oktoober - rahvusvaheline eakate päev"1.–30. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “1. oktoo­ber — rah­vus­va­he­li­ne eaka­te päev”.

Väl­ja­pa­nek ter­vi­se- ja psüh­ho­loo­gia­raa­ma­tu­test, mis sisal­da­vad nõu­an­deid eaka­te­le. 1. oktoo­ber on rah­vus­va­he­li­ne eaka­te ini­mes­te päev. Sel­le päe­va ees­mär­giks on mee­les pida­da eakaid ini­me­si, mär­ga­ta neid meie kõr­val ja pöö­ra­ta tähe­le­pa­nu nen­de mure­de­le. Aita­vad ju meie vanaemad ja vana­isad säi­li­ta­da meie tra­dit­sioo­ne ja kultuuri.

Väljapanek "1. oktoober - rahvusvaheline eakate päev"1.–30. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “1. oktoo­ber — rah­vus­va­he­li­ne eaka­te päev”.

Väl­ja­pa­nek ter­vi­se- ja psüh­ho­loo­gia­raa­ma­tu­test, mis sisal­da­vad nõu­an­deid eaka­te­le. 1. oktoo­ber on rah­vus­va­he­li­ne eaka­te ini­mes­te päev. Sel­le päe­va ees­mär­giks on mee­les pida­da eakaid ini­me­si, mär­ga­ta neid meie kõr­val ja pöö­ra­ta tähe­le­pa­nu nen­de mure­de­le. Aita­vad ju meie vanaemad ja vana­isad säi­li­ta­da meie tra­dit­sioo­ne ja kultuuri.