Luuletusest lauluksLuuletusest lauluks

Raamatuväljapanek "Luuletusest lauluks"Raamatuväljapanek "Luuletusest lauluks"5.–30. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Luu­le­tu­sest lau­luks”.

Väl­ja­pa­nek on pühen­da­tud täna­vu­se­le muu­si­ka-aas­ta­le. Väl­ja­pa­ne­kus on las­te­luu­le­tu­sed, mille­le lisa­tud meloo­dia on nad muut­nud mei­le tea­da-tun­tud ja armas­ta­tud lauludeks.

Raamatuväljapanek "Luuletusest lauluks"Raamatuväljapanek "Luuletusest lauluks"5.–30. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Luu­le­tu­sest lau­luks”.

Väl­ja­pa­nek on pühen­da­tud täna­vu­se­le muu­si­ka-aas­ta­le. Väl­ja­pa­ne­kus on las­te­luu­le­tu­sed, mille­le lisa­tud meloo­dia on nad muut­nud mei­le tea­da-tun­tud ja armas­ta­tud lauludeks.