Artur Rinne — legend juba eluajalArtur Rinne — legend juba eluajal

Väljapanek "Artur Rinne - legend juba eluajal"2.–30. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Artur Rin­ne — legend juba eluajal”.

Artur Rin­ne (1910–1984) oli Ees­ti laul­ja ja režis­söör, kel­le opti­mist­lik, mehe­lik ja sel­ge dikt­sioo­ni­ga bari­ton kõlas nii oope­ri kui ka ope­re­ti laval. Ooda­tud olid tema est­raa­di­lau­lud nii laval kui teleekraa­nil. Hin­na­tud olid tema režis­söö­ri­tööd. Tea­du­pä­rast on Artur Rin­ne Tapal ela­nud ja koo­lis käi­nud. Tol­la­se kesk­koo­li saa­lis lau­lis ta 1923.a oma esi­m­ese soo­lo­lau­lu „Ma olen väi­ke­ne pos­ti­mees“, mil­le tal­le oli õpe­ta­nud kool­meis­ter Juhan Kroon. Artur Rin­ne lau­lu­kaar ula­tus üle poo­le sajan­di. Tema lau­lud olid rah­va seas tun­tud ja armastatud.

Väljapanek "Artur Rinne - legend juba eluajal"2.–30. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Artur Rin­ne — legend juba eluajal”.

Artur Rin­ne (1910–1984) oli Ees­ti laul­ja ja režis­söör, kel­le opti­mist­lik, mehe­lik ja sel­ge dikt­sioo­ni­ga bari­ton kõlas nii oope­ri kui ka ope­re­ti laval. Ooda­tud olid tema est­raa­di­lau­lud nii laval kui teleekraa­nil. Hin­na­tud olid tema režis­söö­ri­tööd. Tea­du­pä­rast on Artur Rin­ne Tapal ela­nud ja koo­lis käi­nud. Tol­la­se kesk­koo­li saa­lis lau­lis ta 1923.a oma esi­m­ese soo­lo­lau­lu „Ma olen väi­ke­ne pos­ti­mees“, mil­le tal­le oli õpe­ta­nud kool­meis­ter Juhan Kroon. Artur Rin­ne lau­lu­kaar ula­tus üle poo­le sajan­di. Tema lau­lud olid rah­va seas tun­tud ja armastatud.