Muusika on rõõmu jaoksMuusika on rõõmu jaoks

Näitus "Muusika on rõõmu jaoks"1.–30. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Muu­si­ka on rõõ­mu jaoks”.

2015. aas­ta on Ees­tis kuu­lu­ta­tud muu­si­ka-aas­ta­ks. Seda soo­vi­ga tõs­ta sel­lel aas­tal Ees­ti mit­me­külg­ne muu­si­ka­elu tähe­le­pa­nu kesk­punk­ti, tut­vus­ta­da muu­si­ka loo­ja­id ja esi­ta­ja­id, innus­ta­da muu­si­ka­hu­vi ja suu­ren­da­da muu­si­ka rol­li Ees­ti ini­mes­te elus.

Näitus "Muusika on rõõmu jaoks"1.–30. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Muu­si­ka on rõõ­mu jaoks”.

2015. aas­ta on Ees­tis kuu­lu­ta­tud muu­si­ka-aas­ta­ks. Seda soo­vi­ga tõs­ta sel­lel aas­tal Ees­ti mit­me­külg­ne muu­si­ka­elu tähe­le­pa­nu kesk­punk­ti, tut­vus­ta­da muu­si­ka loo­ja­id ja esi­ta­ja­id, innus­ta­da muu­si­ka­hu­vi ja suu­ren­da­da muu­si­ka rol­li Ees­ti ini­mes­te elus.