Lehtse raamatukogu tegevus läbi aja ja inimesteLehtse raamatukogu tegevus läbi aja ja inimeste

Näitus "Lehtse raamatukogu tegevus läbi aja ja inimeste"

1. sep­temb­rist 30. det­semb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Leht­se raa­ma­tu­ko­gu tege­vus läbi aja ja inimeste”.

Näi­tu­se­ga tähis­ta­me raa­ma­tu­ko­gu 100. tegevusaastat.

Näitus "Lehtse raamatukogu tegevus läbi aja ja inimeste"

1. sep­temb­rist 30. det­semb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Leht­se raa­ma­tu­ko­gu tege­vus läbi aja ja inimeste”.

Näi­tu­se­ga tähis­ta­me raa­ma­tu­ko­gu 100. tegevusaastat.