LaulusõnadeveskiLaulusõnadeveski

Raamatuväljapanek "Laulusõnadeveski" 20. juu­list 24. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Lau­lu­sõ­na­de­ves­ki”.

„Lau­lu­ves­ki“ lau­lik sisal­dab pal­ju ilu­said Arne Oidi las­te­lau­le. Ena­mus kogu­mi­ku lau­lu­teks­te on kir­ju­ta­nud Ellen Niit. Väga pal­jud kir­ja­ni­ku luu­le­tu­sed on lisaks mõnusale raa­ma­tu­st luge­mise­le ka häs­ti laul­da­vad. Ellen Niit on töö­ta­nud nagu tõe­li­ne lau­lu­sõ­na­de­ves­ki. Näi­tu­sel on väl­jas need luu­le­tu­sed, mil­le­st on hil­jem tun­tud las­te­lau­lud saa­nud. Kui tuleb tut­tav ette, võib jul­gelt kaa­sa laulda.

Raamatuväljapanek "Laulusõnadeveski" 20. juu­list 24. augus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Lau­lu­sõ­na­de­ves­ki”.

„Lau­lu­ves­ki“ lau­lik sisal­dab pal­ju ilu­said Arne Oidi las­te­lau­le. Ena­mus kogu­mi­ku lau­lu­teks­te on kir­ju­ta­nud Ellen Niit. Väga pal­jud kir­ja­ni­ku luu­le­tu­sed on lisaks mõnusale raa­ma­tu­st luge­mise­le ka häs­ti laul­da­vad. Ellen Niit on töö­ta­nud nagu tõe­li­ne lau­lu­sõ­na­de­ves­ki. Näi­tu­sel on väl­jas need luu­le­tu­sed, mil­le­st on hil­jem tun­tud las­te­lau­lud saa­nud. Kui tuleb tut­tav ette, võib jul­gelt kaa­sa laulda.