Suvelugemise rõõmSuvelugemise rõõm

Näitus Näitus 4. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Suve­lu­ge­mise rõõm”.

Väl­jas on suve­lu­ge­mise soo­vi­tus­ni­me­kir­ja „Loe oma rõõ­muks“ raa­ma­tud. Näi­tu­se­le lisa­vad suvist mee­le­olu Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­las­te kuns­ti­tööd. Lap­si juhen­das õpe­ta­ja Eve Allsoo.

Näitus Näitus 4. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Suve­lu­ge­mise rõõm”.

Väl­jas on suve­lu­ge­mise soo­vi­tus­ni­me­kir­ja „Loe oma rõõ­muks“ raa­ma­tud. Näi­tu­se­le lisa­vad suvist mee­le­olu Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­las­te kuns­ti­tööd. Lap­si juhen­das õpe­ta­ja Eve Allsoo.