Muusika mu sees ja ümberMuusika mu sees ja ümber

Raamatunäitus  2. maist 15. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Muu­si­ka mu sees ja ümber”.

2015. aas­ta on Ees­tis kuu­lu­ta­tud muu­si­ka-aas­ta­ks. Seda soo­vi­ga tõs­ta sel­lel aas­tal Ees­ti mit­me­külg­ne muu­si­ka­elu tähe­le­pa­nu kesk­punk­ti, tut­vus­ta­da muu­si­ka loo­ja­id ja esi­ta­ja­id, innus­ta­da muu­si­ka­hu­vi ja suu­ren­da­da muu­si­ka rol­li Ees­ti ini­mes­te elus.
Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud muu­si­ka aja­loost ja tun­tud laul­ja­te poolt kir­ju­ta­tud lasteraamatud.

Raamatunäitus  2. maist 15. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Muu­si­ka mu sees ja ümber”.

2015. aas­ta on Ees­tis kuu­lu­ta­tud muu­si­ka-aas­ta­ks. Seda soo­vi­ga tõs­ta sel­lel aas­tal Ees­ti mit­me­külg­ne muu­si­ka­elu tähe­le­pa­nu kesk­punk­ti, tut­vus­ta­da muu­si­ka loo­ja­id ja esi­ta­ja­id, innus­ta­da muu­si­ka­hu­vi ja suu­ren­da­da muu­si­ka rol­li Ees­ti ini­mes­te elus.
Näi­tu­sel on väl­jas raa­ma­tud muu­si­ka aja­loost ja tun­tud laul­ja­te poolt kir­ju­ta­tud lasteraamatud.