Lõhnad ja maitsed ürdiaiastLõhnad ja maitsed ürdiaiast

raamatuväljapanek "Lõhnad ja maitsed ürdiaiast"5. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Lõh­nad ja mait­sed ürdiaiast”.

Sajan­deid on ini­me­sed eri kon­ti­nen­ti­del ja kul­tuu­ri­des eks­pe­ri­men­tee­ri­nud tai­me­de raviomadustega.
Vii­ma­sel ajal püüd­leb üha enam ini­me­si ter­vis­li­ku ja loo­dus­lä­he­da­se toi­tu­mise poo­le. Mis oleks siis õigem, kui end ise varus­ta­da aro­maat­selt lõh­na­va­te maitsetaimedega?

raamatuväljapanek "Lõhnad ja maitsed ürdiaiast"5. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Lõh­nad ja mait­sed ürdiaiast”.

Sajan­deid on ini­me­sed eri kon­ti­nen­ti­del ja kul­tuu­ri­des eks­pe­ri­men­tee­ri­nud tai­me­de raviomadustega.
Vii­ma­sel ajal püüd­leb üha enam ini­me­si ter­vis­li­ku ja loo­dus­lä­he­da­se toi­tu­mise poo­le. Mis oleks siis õigem, kui end ise varus­ta­da aro­maat­selt lõh­na­va­te maitsetaimedega?