Et lapsed oleksid õnnelikudEt lapsed oleksid õnnelikud

Raamatunäitus "Et lapsed oleksid õnnelikud"4. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Et lap­sed olek­sid õnne­li­kud”.

Kunst­nik Sii­ma Škop oli ala­ti rõõ­mus, kui sai las­te­le joo­nis­ta­da. Tal­le meel­dis teha nii, et las­te­le meel­diks ja et nad olek­sid õnne­li­kud. Sel­le­pä­rast ta põhi­li­selt väi­ke­s­te­le raa­ma­tu­sõp­ra­de­le joonistaski.
Sii­ma Ško­pi imeilu­said raa­ma­tu­pil­te on imet­le­nud mitu põlv­kon­da lap­si. Kül­lap on väi­ke Mukk, vah­va rät­sep, Pöial-Lii­si, Lumi­val­ge­ke joo­nis­ta­tud sel­leks, et lap­sed olek­sid õnne­li­kud. Meie raa­ma­tu­näi­tu­sel võib kõi­ki neid tege­lasi kohata.
Sel­le aas­ta 18. juu­nil tähis­tab kunst­nik Sii­ma Škop 95. sünnipäeva.

Raamatunäitus "Et lapsed oleksid õnnelikud"4. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Et lap­sed olek­sid õnne­li­kud”.

Kunst­nik Sii­ma Škop oli ala­ti rõõ­mus, kui sai las­te­le joo­nis­ta­da. Tal­le meel­dis teha nii, et las­te­le meel­diks ja et nad olek­sid õnne­li­kud. Sel­le­pä­rast ta põhi­li­selt väi­ke­s­te­le raa­ma­tu­sõp­ra­de­le joonistaski.
Sii­ma Ško­pi imeilu­said raa­ma­tu­pil­te on imet­le­nud mitu põlv­kon­da lap­si. Kül­lap on väi­ke Mukk, vah­va rät­sep, Pöial-Lii­si, Lumi­val­ge­ke joo­nis­ta­tud sel­leks, et lap­sed olek­sid õnne­li­kud. Meie raa­ma­tu­näi­tu­sel võib kõi­ki neid tege­lasi kohata.
Sel­le aas­ta 18. juu­nil tähis­tab kunst­nik Sii­ma Škop 95. sünnipäeva.