Kõnelused tiigrigaKõnelused tiigriga

Raamatunäitus 4. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kõnelu­sed tiigriga”.

Donald Bis­set on ing­li­se tele­vi­sioo­ni­näit­le­ja, kunst­nik ning las­te­kir­ja­nik. 30. augus­til tähis­ta­tak­se tema 105. sünniaastapäeva.
Oma mui­nas­lood esi­tas Donald Bis­set esmalt tele­vi­sioo­nis, siis tegi nei­le juur­de pil­did ja andis väl­ja raa­ma­tu­te­na. Näi­tu­se­pilti­del ole­vad tiig­rid ei söö liha, vaid nei­le mait­se­vad sõnad ja meel­divad mui­nas­ju­tud. Kül­lap leia­vad nad mee­le­pä­rast Donald Bis­se­ti raa­ma­tu­test, kus autor on pan­nud ela­ma ja tegut­se­ma kõik meid ümbritseva.

Raamatunäitus 4. juu­nist 15. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Kõnelu­sed tiigriga”.

Donald Bis­set on ing­li­se tele­vi­sioo­ni­näit­le­ja, kunst­nik ning las­te­kir­ja­nik. 30. augus­til tähis­ta­tak­se tema 105. sünniaastapäeva.
Oma mui­nas­lood esi­tas Donald Bis­set esmalt tele­vi­sioo­nis, siis tegi nei­le juur­de pil­did ja andis väl­ja raa­ma­tu­te­na. Näi­tu­se­pilti­del ole­vad tiig­rid ei söö liha, vaid nei­le mait­se­vad sõnad ja meel­divad mui­nas­ju­tud. Kül­lap leia­vad nad mee­le­pä­rast Donald Bis­se­ti raa­ma­tu­test, kus autor on pan­nud ela­ma ja tegut­se­ma kõik meid ümbritseva.